KOSGEB’i̇n Beklenen Programı KOBİ-GEL Açıklandı!

0 Comments

KOSGEB’İN BEKLENEN PROGRAMI KOBİ-GEL AÇIKLANDI!

İmalat Sanayi Sektöründeki Kobi’ler Ve Yerli Teknoloji Geliştiricilerine Yeni Makine, Teçhizat, Yazılım, Eğitim, Belgelendirme, Danışmanlık ve Personel Alımlarında 2 Milyon TL ‘Ye Kadar Destek!

2022.01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı

ÖN KOŞULLAR

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı

33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

61 Telekomünikasyon

62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

Başvuru aşamasında, proje konusu ürün/ yazılımın potansiyel alıcısı olan en az bir adet “bilanço esasına göre defter tutan ve 2021 yılında net satış hasılatı 500.000 TL’nin üzerinde olan işletme”nin satın alma niyet beyanı talep edilecektir.

DESTEK ÜST LİMİTLERİ

Geri ödemesiz

900.000 TL

Geri ödemeli

1.100.000 TL

Toplam

2.000.000 TL

2022.02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim Ve İlişkili İş

Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması

ÖN KOŞULLAR

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

Başvuracak tüm işletmelerin 2020 ve 2021 yılı KOBİ Beyannameleri onaylı olmalıdır (2021 yılında kurulan işletmeler için 2020 yılı KOBİ Beyannamesinin onaylı olması koşulu aranmaz.).

2021 yılı KOBİ Beyannamesindeki net satış hasılatının 500.000 TL ve üzerinde olması gerekmektedir.

DESTEK ÜST LİMİTLERİ

Geri ödemesiz

400.000 TL

Geri ödemeli

1.600.000 TL

Toplam

2.000.000 TL

2022.03 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Rekabet Güçlerinin ve Verimliliğinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı

ÖN KOŞULLAR

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

Proje aşağıdaki konulardan en az birini içermelidir:

1. Üretimde verimlilik arttırma ve/veya üretim maliyetlerini düşürme amacıyla mevcut imalat

süreçlerinin geliştirilmesi

2. Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğinin sağlanması

3. Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması

4. Ölçüm – analiz altyapısının iyileştirilmesi
Teklif edilen projenin toplam bütçesi, 2021 yılı net satış hasılatını geçemez.

DESTEK ÜST LİMİTLERİ

Geri ödemesiz

200.000 TL

Geri ödemeli

1.500.000 TL

Toplam Üst Limit

1.500.000 TL

ObeyAdmin

Uygulama parolaları, gerçek parolanızı vermeye gerek kalmadan XML-RPC ya da REST API gibi etkileşimli olmayan sistemler aracılığı ile kimlik doğrulanmasını sağlar. Uygulama parolaları kolayca iptal edilebilir. Bu parolalar web sitenizin yönetim panosunda oturum açmak için kullanılamaz.

Leave a Comment

Your email address will not be published.