2011 yılında Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünde yüksek lisans yapmakta

2013-2015 tarihleri arasında gayrimenkul ekspertizliği ve raporlama alanında çalıştı.

2016 yılında Gaziantep Ticaret Odası tarafından İpek Yolu Kalkınma Ajansı’nın katkıları ile yürütülen “Suriyeli Mültecilerin İstihdamı” konulu saha araştırması ve raporlama çalışmasında proje koordinatör asistanlığı yaptı.

2017 yılında OBEY Verimlilik ve Yönetim Sistemleri tarafından verilen ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Sistemleri ve ISO 19011 İç Tetkikçi eğitimlerine katılarak sertifika almaya hak kazandı.

2017 yılında Proje Uzman Yardımcısı olarak OBEY’e katıldı.

2018 yılında OBEY Verimlilik ve Yönetim Sistemleri tarafından verilen Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemleri eğitimlerine katılarak sertifika almaya hak kazandı. 2018 yılı itibariyle fabrikaların Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemlerinin kurulmasında ve sürdürülmesinde görevler aldı.

2019 yılında IRCA ONAYLI ISO 9001:2015 BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMLERİNE KATILDI ve sertifika almaya hak kazandı.

Yönetim Sistemlerinin yanı sıra KOSGEB Destekleri, Kırsal Kalkınma Destekleri, IPARD, Ekonomik Yatırım Teşvikleri gibi yatırım desteklemelerinde de pek çok proje hazırladı.

Yetkinlikleri; Raporlama, fizibilite çalışmaları, proje yazımı ve yürütmesi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri ve Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemleri dokümantasyon hazırlık ve uygulaması.

Sinem Ballan