1999 yılında Kadiköy anadolu Lisesi’nden mezun oldu.

2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalürji Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Enerji Bilimi ve Teknolojisi bölümünden mezun oldu.

2005-2009 yılları arasında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de Kalite Mühendisi ve Enerji Mühendisi pozisyonlarında rol aldı ve yüksek sıcaklık prosesleri ile çalıştı.

2008 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sağladığı eğitimi tamamayıp ulusal sınavda başarılı olarak “Sanayide Enerji Yöneticisi” ünvanını almaya hak kazandı.

2010-2012 yılları arasında Bureau Veritas Türkiye Belgelendirme Departmanında ve 2013 yılında Re-Consult Ltd. firmasında Enerji Yönetim Sistemleri baş denetçisi, eğitmeni ve Yenilenebilir Enerji Santrallerinde Gold Standard ve VCS mekanizmalarına gore Emisyon Azaltımları Baş Doğrulayıcısı olarak görev aldı.

2013-2014 yıllarında Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamladı.

2013 yılından beri kariyerine freelance Danışman-Denetçi-Eğitmen olarak devam etmektedir. Çalışma alanları ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi, ISO 14064 Sera Gazlarının Beyanı ve Doğrulanması, ISO 14046 Su Ayak izi Hesaplanması ve Doğrulanması, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri ile Emisyon Ticareti İçin Emisyon Azaltımı Doğrulama mekanizmalarıdır.

2015-2016 yıllarında Çevre Bakanlığı’nın PMR (Partnership for Market Readiness) MRV (Monitoring Reporting Verification) projesinde Teknik Uzman olarak rol almıştır ve elektrik sektöründe seçilen pilot projelerde sera gazı hesaplamalarını yürütmüştür.

10 sene icinde çok farklı sektörlerde 120’den fazla denetim gerçekleştirmiştir. 90’dan fazla yenilenebilir enerji santralinde çalışma yapmıştır. 20’den fazla firmaya ve kuruma eğitim vermiştir ve birçok firmaya danışmanlık hizmeti sunmuştur.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası üyesidir.

Yetkinlikler: Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assessment-LCA), Su ayak izi, karbon ayak izi, enerji verimliliği, enerji yönetimi, varlık yönetimi, kalite-çevre-iş gvenliği yönetim sistemleri, yenilenebilir enerji santralleri, veri analizi, normalizasyon, regresyon.

Fikriye Seda Ataberk