PROJE OFİSİ

KIRSAL KALKINMA (KKYDP) HİBE DESTEKLERİ

Kırsal Kalkınma (KKYDP) Hibe Destekleri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur.

KKYDP (Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı) destekleri her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çağrı esaslı olarak açıklanmaktadır. KKYDP Çağrı Rehberi açıklandıktan sonra başvuru kriterleri ve çağrı esasları çerçevesinde yapacağınız yatırıma dair alabileceğiniz destekler için sizlere rehberlik ediyoruz.

KKYDP Destekleri Nelerdir?

KKYDP destekleri her çağrıda farklılık gösterse de temel olarak;

  • Yatırımınızın %50 ‘si hibe şeklinde desteklenir,
  • Yatırımınızın içinde inşaat var ise inşaat giderleri de %50 oranında desteklenir,
  • KOBİ’ler faydalanabilir,
  • Söz konusu hibelerin üst limitleri ve yatırım konuları KKYDP Çağrısında belirtilir,
  • Sanılanın aksine canlı hayvan desteği yoktur,
  • Sadece hayvancılık ve tarım değil, aynı zamanda kırsal turizm yatırımları da çağrı kapsamında desteklenmektedir,
  • Destek oranları KDV hariç tutarlar üzerinden hesaplanır.

KKYDP desteklerinden nasıl faydalanırım? KKYDP destekleri neleri kapsar? KKYDP desteklerine nasıl başvurulur? KKYDP başvuru şartları nelerdir? Gibi sorularınız için proje ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.