yetkilendirilmis_yukumlu

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Eğitimi (YYS)

HEDEFİ:

Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür. Bu yöntemle ticari hayatımızda yeni bir dönem açılacak olup ihracatçılar, ithalatçılar ve taşıyıcı firmaların gümrük işlemlerini kendi tesislerinde yapabilmelerine imkân sağlanacaktır. Bunun sonucu olarak da hem dış ticaretle uğraşan firmalarımız zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak, hem de gümrüklerde yaşanmakta olan iş yoğunluğunun önüne geçilecektir. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip tüm firmalarımız daha az kontrole ve gerekli olduğunda öncelikli olarak kontrole tabi tutulacak, sınır kapılarından öncelikli geçiş üstünlüğüne sahip olacak ve eşyanın gümrükte kontrole tabi tutulmadığı yeşil hat sisteminden faydalanma gibi bir çok avantajdan faydalanacaktır.

Bu amaçla katılımcılara, yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün kapsamı, sağlayacağı avantajlar ile başvuruların nasıl yapılacağı, sürecin başarı ile nasıl yönetilmesi gerektiği ve süreçle ilgili diğer konular üzerinde bilgiler vermek

KAPSAMI:

• Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü nedir?
• Sağladığı avantajlar nelerdir?
• İhracatta yerinden gümrükleme?
• İthalatta yerinden gümrükleme,
• Yeşil hat uygulamaları,
• İzinli gönderici
• Güvenli park alanları,

KATILIMCILAR:

Üst ve orta kademe yöneticiler, firmaların dış ticaret departmanlarında çalışan elemanlar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Meslek yüksek okullarının dış ticaret, muhasebe, işletme ile bankacılık bölümlerinden mezun olup dış ticaret sektöründe çalışmak isteyen kişiler, bu konular hakkında bilgi edinmek isteyen iş adamları.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

SÜRESİ: 2 gün.

NOT: Seminerin en az %70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir.

Hızlı Başvuru

Yaklaşan Eğitimler

birlikte çalışalım!

Şirketinizi daha ileri taşımak için
deneyimlerimizden yararlanın
uzmanlarımızdan eğitim alın