problem_cozme

Temel Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

HEDEFİ:

Daha iyi ürün üretmek, hizmet verebilmek ve müşteriyi memnun etmek kuruluşların sıklıkla üzerinde durduğu bir konu. Bunları sağlamanın yolu problemleri ele alış biçimi ile doğrudan ilintilidir. Veri toplamak, verileri analiz etmek ve bu analiz sonucunda iyileştirme çalışmalarında kullanacağımız bilgiyi elde etmek bazı tekniklere/yöntemlere ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. Problem çözme teknikleri ihtiyacımız olan bu yöntemleri sunmaktadır. Katılımcılara problem çözme tekniklerini anlatmak, örnek uygulamalarla tüm tekniklerin kullanılabilmesini sağlamak hedeflenmektedir.

KAPSAMI:

 • Problem çözmenin bileşenleri
 • Problem çözme adımları
 • Histogram
 • Beyin fırtınası
 • İlişkilendirme diyagramı
 • Sebep-sonuç ilişkileri diyagramı
 • Pareto analizi
 • Proses haritası
 • Saçılma (Serpme) grafiği
 • Kontrol grafikleri
 • 5 Neden

KATILIMCILAR:
Her kademedeki yöneticiler ve çalışanlar

KATILIMCI SAYISI: En az 8, en fazla 20 kişi.
ÖN BİLGİ ŞARTI: Yok.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 gün.

KAZANIMLAR: 

 • Problem çözme tekniklerini kullanabilme

NOT: Eğitimin en az %70’ine katılanlara katılım belgesi verilir. Daha fazla bilgi lütfen iletişime geçiniz.

Hızlı Başvuru

Yaklaşan Eğitimler

birlikte çalışalım!

Şirketinizi daha ileri taşımak için
deneyimlerimizden yararlanın
uzmanlarımızdan eğitim alın