yalin_5s

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)

HEDEFİ:

Kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilecek işlerin zaman, finans ve diğer kaynaklar kısıtlılığıyla verimlilik ve proje hedeflerine erişim odaklı yaklaşımlar geliştirmek için uygulanan sürece proje döngüsü denir. Proje Döngüsü Yönetimi, varılacak hedef, izlenecek yöntem, kritik performans kriterleri, kişilere ve kurumlara verilecek sorumluluklar, kaynakların yönetimi ve izleme ve ölçme süreçlerinden oluşur. Proje Döngüsü’nün yönetilmesinin kurum ve kuruluşlara katacağı kazanımlar şunlardır; 

 • Kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilecek işlerin proje olarak ele alınması ve yönetilmesini sağlar.
 • Kurum ve kuruluşların, projelerin izlenmesi, ölçülmesi ve hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının anlaşılması konusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlar.
 • Kurum çalışanlarının yapılacak işleri proje döngüsü yönetiminde yapması bir süre sonra kurum ve kuruluşta  proje kültürünün oluşturulmasını sağlar.
 • Kurum ve kuruluşların yeni yatırımlar, araştırmalar, AR-GE, Know-how ve benzeri fikri sınai mülkiyet haklarını da içine alacak şekilde her türlü sürecin etkin ve verimli yönetilmesini sağlar.

KAPSAM:

 • Projenin amacının belirlenmesi.
 • Projenin gerekçelerinin tanımlanması.
 • Proje aksiyonlarının gerekçeler ile ilişkilendirilmesi.
 • Projenin hedefleri ve belirlenmesi.
 • Proje faaliyetlerinin belirlenmesi.
 • İş-zaman planının hazırlanması.
 • Proje hedef ve faaliyetlerinin gerçekleşme düzeyine dönük kritik performans kriterlerinin tanımlanması.
 • Projede görev alacak insan kaynağının belirlenmesi, işlerin delegasyonu ve yetkilendirilmesi.
 • Proje için ihtiyaç duyulan kaynakların( Hammadde, makina, finans, enerji, insan, vb.) tanımlanması, planlanması, izlenmesi ve ölçülmesi.
 • Finans desteği sağlayan( hibe, kredi, vb.) kuruluşların destek çağrı rehberlerinin incelenmesi, anlaşılması ve bu rehberlere dönük proje formatlarının doldurulup kurumlara sunulması ile ilgili temel bilgiler.

KATILIMCILAR:
Her kademedeki yöneticiler ve çalışanlar.

KATILIMCI SAYISI: En az  8, en fazla 20 kişi.
ÖN BİLGİ ŞARTI: Yok.
EĞİTİM SÜRESİ:  1 gün.

 

KAZANIMLAR:

 • Çalışanların proje hazırlama, yürütme ve kurum ve kuruluşlara proje sunma kabiliyetlerinin arttırılması.
 • Süreç, hedef ve amaçların projelendirilmesi yaklaşımlarının kazandırılması.
 • Projelerin izlenmesi ve ölçülmesi konusunda temel yaklaşımların kazandırılması.
 • Katılımcıların, yeni yatırım, girişim ve süreçlerinde PCM ilkelerinin uygulanması.

NOT: Eğitimin en az % 70’ine katılanlara katılım belgesi verilir. Daha fazla bilgi lütfen iletişime geçiniz.

Yaklaşan Eğitimler

Hızlı Başvuru

birlikte çalışalım!

Şirketinizi daha ileri taşımak için
deneyimlerimizden yararlanın
uzmanlarımızdan eğitim alın