gumruk

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Eğitimi

EĞİTİM HEDEFİ:

Son yıllarda firmalarımızın dış ticaret performanslarında olumlu ilerlemeler olmuştur. Artık ihracatçılarımız sadece ulusal ölçekte değil uluslararası pazarlara da yönelerek dünyanın birçok ülkesi ile ticaret yapmaya başlamışlardır. Bu durumun doğal sonucu olarak gümrük ve dış ticaret mevzuatını bilen elemana duyulan ihtiyaçta oldukça artmıştır. Gerek gümrük mevzuatı gerekse dış ticaret mevzuatı sürekli ve hızlı bir şekilde değiştiği için bu pozisyonlarda çalışan personelin eğitimi büyük önem arz etmektedir. Bu mevzuatı iyi bilen elemanlara sahip olan firmalar yine bu mevzuatların sağlayacağı avantajlardan faydalanarak önemli kazanımlar elde edebilmekte ve rekabet ortamında avantajlar elde etmektedir. Diğer taraftan bu mevzuatta belirtilen yükümlülükleri zamanında veya hiç yerine getirmeyen firmalar çok ağır cezalar ödeyebilmektedir. Bu amaçla düzenlemiş olduğumuz bu kurs sayesinde katılımcılar gümrük ve dış ticaret mevzuatı hakkında gerekli bilgileri elde edecekler ve böylelikle dış ticaret işlemlerini daha bilinçli ve kurallara uygun bir şeklide yapabileceklerdir.

KAPSAMI:

  • Gümrük mevzuatının temel kavramları nelerdir?
  • Gümrük rejimleri nelerdir?
  • Gümrük muayenesi çeşitleri nelerdir?
  • Gümrük işlemlerinde kullanılan belgeler,
  • Dış ticaret mevzuatı ile ilgili temel bilgiler,
  • İthalat mevzuatı,
  • İhracat mevzuatı,
  • Dış Ticarette Teslim şekilleri
  • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

KATILIMCILAR:

Üst ve orta kademe yöneticiler, firmaların dış ticaret departmanlarında çalışan elemanlar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Meslek yüksek okullarının dış ticaret, muhasebe, işletme ile bankacılık bölümlerinden mezun olup dış ticaret sektöründe çalışmak isteyen kişiler, bu konular hakkında bilgi edinmek isteyen iş adamları.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

SÜRESİ: 2 gün.

NOT: Seminerin en az %70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir.

Hızlı Başvuru

Yaklaşan Eğitimler

birlikte çalışalım!

Şirketinizi daha ileri taşımak için
deneyimlerimizden yararlanın
uzmanlarımızdan eğitim alın