enerji_verimlilik

Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Eğitimi

Eğitim Hedefi: 

Kuruluşta mavi ve beyaz yaka her seviyedeki çalışanı kapsayacak şekilde tüm çalışanların Enerji Verimliliği ve Yönetimi konusunda farkındalığını arttırmak, enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve etkin şekilde yönetilmesi hususunda kuruluş genelinde bilinç oluşturarak Enerji Yönetimini işletme kültürü haline getirmek

Eğitim Kapsamı:

 1. Enerji Türleri / Tanımlar
 2. Enerji ve Çevre İlişkisi
 3. Enerji Kaynaklarının Çeşitleri
 4. Enerji Verimliliğinin Önemi
 5. Enerji Verimliliği Kavramları / Dünya ve Türkiye Enerji Profili
 6. Enerji Verimliliği Yükümlülükler ve Yetkilendirme
 7. Enerji Verimliliği Alanları
 8. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) / Tanımlar ve Kavramlar
 9. Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Kimler İçin Uygun?
 10. Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Temelleri ve ISO 50001 Standardı Gerekleri
 11. Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Avantajları

Katılımcılar: 

Orta düzey yöneticiler, enerji yönetim sisteminden sorumlu personel, enerji performansını ve enerji verimliliğini arttırma konusu ile ilgilenen tüm kişiler, tüm çalışanlar

Katılımcı Sayısı: En az 10, en fazla 30 kişi

Ön Bilgi Şartı: Yok

Eğitim Süresi: 1 gün

Kazanımlar: 

Enerji verimliliği ve etkin bir enerji yönetiminin önemini kavramayı ve Enerji Yönetim Sisteminin gerekliliğine inanmayı sağlar, enerji verimliliği çalışmalarına teşvik eder ve maliyetlerin azaltılmasına olanak sağlar.

NOT: Eğitimin en az %70’ine katılanlara katılım belgesi verilir. Daha fazla bilgi lütfen iletişime geçiniz. 

Hızlı Başvuru

Yaklaşan Eğitimler

birlikte çalışalım!

Şirketinizi daha ileri taşımak için
deneyimlerimizden yararlanın
uzmanlarımızdan eğitim alın