5s_organizasyon

Toplam Verimli Bakım (TPM) Eğitimi

EĞİTİM HEDEFİ:

Dağınıklık ve düzensizlik sadece üretim yapan tesislerin değil, ofis ortamındaki çalışmaların da sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ofis ortamlarındaki bu durum; bilgi akışının hızlı ve doğru yapılmaması, çalışma verimliliğinde sürekliliğin sağlanamaması, performans düşüklüğü, malzeme, araç ve gereç arama ile vakit kayıpları, katma değer yaratmayan faaliyetlerin çok olması, iş kazalarının azaltılmaması ve iş alanlarının etkin kullanılamaması gibi birçok kayba neden olmaktadır.  Yalın üretimin araçlarından birisi olan 5S, Ofis ortamında malzeme ve bilgi akışının hızlı ve doğru olmasını sağlayarak söz konusu kayıpları ortadan kaldırmakta veya etkilerini en aza indirmektedir. Katılımcılara 5S’in adımları örneklerle açıklanmak ve çalıştaylarla uygulamaların içselleştirilmesi hedeflenmektedir.

KAPSAMI:

  • 7 Temel israf
  • Değer israf analizi
  • Ayıklama
  • Düzenleme
  • Temizleme
  • Standartlaştırma
  • Disiplini sağlama

KATILIMCILAR:

Her kademedeki yöneticiler ve çalışanlar

KATILIMCI SAYISI: En az 8, en fazla 20 kişi.
ÖN BİLGİ ŞARTI: Yok.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 gün.

KAZANIMLAR: 

  • 7 Temel israfı bilme,
  • Değer-israf analizini yapabilme
  • 5S adımlarını bilme ve bir işyerine uygulayabilme

NOT: Eğitimin en az %70’ine katılanlara katılım belgesi verilir. Daha fazla bilgi lütfen iletişime geçiniz.

Hızlı Başvuru

Yaklaşan Eğitimler

birlikte çalışalım!

Şirketinizi daha ileri taşımak için
deneyimlerimizden yararlanın
uzmanlarımızdan eğitim alın