yangin_risk

Yangın Risklerinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri

HEDEFİ:

Yangın ve Etkilerini en asgariye indirecek şekilde tüm Pasif ve aktif önlemlerin alınmasında önceden keşif yapma, ihtiyaçları belirleme ve yangın oluşturacak risklerin tespiti ve ortadan kaldırılması için yangın risk analizi oluşturmak. Çıkan ihtiyaçlara göre (Otomatik gazlı, tozlu ve sulu söndürme (sprink) sistemleri, yangın algılama ve ihbar sistemleri vb.) yangın güvenliği tedbirlerinin projelendirme ve uygulama aşamasından itibaren, ulusal ve uluslararası yönetmelik ve standartlara uygunluğunun denetimi ve kabulünün sağlanmasında danışmanlık hizmeti.

KAPSAMI:

  1. Yangın risk analizlerinin yapılması,
  2. Patlamadan korunma durumu analizi ve patlamadan korunma dokümanı ihtiyacının belirlenmesi,
  3. Yangın algılama ve ihbar sistemlerinin uygunluğu, teknik şartname hazırlanması ve tasarım aşamasında uygulamanın doğruluk kontrolü,
  4. Sprink sistem uygulaması yapılması gereken alanların tespiti ve uygulamada standartlara uygunluk,
  5. Portatif yangın söndürücülerde kullanılan söndürücülerin kalitesinin testi ve şartname hazırlanması.

birlikte çalışalım!

Şirketinizi daha ileri taşımak için
deneyimlerimizden yararlanın
uzmanlarımızdan eğitim alın