sosyal_sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı (Amfori BSCI, Sedex, IQNet SR10, ISO 26000)

Küreselleşmenin getirdiği rekabet ve gelişmiş ülkelerdeki işçilik maliyetleri batıdaki büyük kuruluşlar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu kuruluşlar emek yoğun işlerde hızla gelişmekte olan ülkelere yönelmektedirler. Ancak bu ülkelerdeki çalışma koşullarının kötülüğü ve yasal düzenlemelerin ihlali karşılarına başka bir sorun olarak çıkmaktadır. Tüketicinin artan çevre bilinci ve sosyal duyarlılığı bu kuruluşlar üzerinde baskı oluşturmakta ve tedarikçilerini sorgulamaya zorlamaktadır.

Bu konudaki sorunları minimize etmek amacıyla birçok organizasyon ve kuruluş, üyeleri ve/veya kendileri için Tedarik Kuralları belirlemekte ve tedarikçilerini bu kurallara göre denetlemektedir. “Tedarik Kuralları” genel olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun Ana Çalışma Anlaşmalarına dayanmakta ve tedarikçi ülkelerdeki çalışma şartlarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Amfori BSCI ve Sedex belgelendirilebilir mi?

Belgelendirme söz konusu değildir. Ancak, tetkikler sonucunda gerekli koşulları sağladığını ispatlayan her türlü kuruluş müşterileri ile olan ilişkilerini sürdürebilmektedir. Aksi durumda ise müşteri yapılan anlaşmaları iptal edebilmek ve kuruluş ile olan ilişkisini sonlandırabilmektedir. Buna karşın ISO 26000 ve IQNet SR10 standartları belgelendirilebilmektedir.

Sosyal Sorumluluk-SA 8000 İlişkisi Nedir?

BSCI, Sedex vb. Sosyal Sorumluluk uygulamaları SA 8000’i tanımaktadır. Söz konusu uygulamalar kuruluşları SA 8000 şartlarını yerine getirmeye ve belgelendirmeye teşvik etmektedir.

 

birlikte çalışalım!

Şirketinizi daha ileri taşımak için
deneyimlerimizden yararlanın
uzmanlarımızdan eğitim alın