kimyasal_degerlendirme

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından AB’de karşılığı REACH olan  23.06.2017 tarihli “KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

KKDİK, ülkemizde üretilen veya ithal edilen kimyasallar veya eşyaların kayıt altına alınması, takibinin yapılması ile insan ve çevre sağlığını korumak amacıyla oluşturulmuştur. Sistemin temeli Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan REACH mevzuatının ülkemize uyarlamasıyla oluşturulmuştur.

Yönetmelikte ayrıntılı şekilde tanımlanan “İmalatçı, ithalatçı, alt kullanıcı, dağıtımcı” kimliğindeki firmalar; 1 ton ve üzerinde Türkiye topraklarına giren, dolaşan veya imal edilen her bir kimyasalı bakanlığa bildirmek zorundadır. Yerleşik olmayan firmalar Türkiye pazarında kimyasalı piyasaya arz etmek için Türkiye’de yerleşik şubeleri ya da yine Türkiye’de yerleşik, atanmış tek temsilcileri aracılığıyla KKDİK yönetmeliğinin gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

Yönetmelikte üretilen eşya veya kimyasalların ön kayıtlarının 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanması esas kayıtların ise 31.12.2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Ön kayıt ve esas kayıtların yapılmaması durumunda eşya ve kimyasalların ithalatı ile üretiminde kısıtlamalar getirecektir. Bu işlemlerin ve aşağıda sıralanan maddeleri yapacak kişilerin yönetmelik gereği “Kimyasal Değerlendirme Uzmanı” tarafından yapılması gerektiği yönetmelikte belirtilmiştir.

Şirketler yıllık 1 ton ve üzerinde kimyasalı AB’ye ihraç ederken de yine bu düzenlemeyle uyumlu olan REACH yönetmeliği gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

OBEY;  verimlilik ve yönetim sistemleri  hizmetlerinin yanı sıra, uzman kadrosu ile  KKDİK/REACH konularında müşterileri/iş ortaklarının Türkiye ve Avrupa pazarının gerekliliklerini yerine getirmelerine yardımcı olur.

KKDİK KAPSAMINDA VERİLEN HİZMETLER

 • Üretilen ve ithal edilen maddelerin belirlenmesi,
 • MBDF katılımcı aktivitelerinin takibi,
 • KKDİK yönetmeliğine göre hariç tutulan maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK’ye göre muafiyet kapsamına giren maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK’e göre izne tabi maddelerin belirlenip takip edilmesi,
 • KKDİK kapsamında maddelerin tespiti ve tonaj hesabı,
 • Kimyasal Güvenlik Raporunun Hazırlanması (KGR),
 • Sınıflandırma Ve Etiketleme Bildirim Hizmeti,
 • Maddelerin Ön Kaydı
 • Güvenlik Bilgi Formu (GBF) VE Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formunun Hazırlanması(G-GBF)
 • Konsorsiyum yönetimi,

REACH KAPSAMINDA VERİLEN HİZMETLER

 • REACH ile ilgili stratejik önergeler,
 • REACH EŞLEŞMESİ,
 • REACH düzenlemesinin izlenmesi,
 • REACH kayıtları,
 • Maruziyet senaryoları,
 • Veri üretimi,
 • Dosyalrın UCLID formatında hazırlanması,
 • REACH güvenlik verileri sayfaları,
 • Yetkililerle yazışmalar,

birlikte çalışalım!

Şirketinizi daha ileri taşımak için
deneyimlerimizden yararlanın
uzmanlarımızdan eğitim alın