kalite_yonetim

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Rekabet ve serbest ticaret üzerine kurgulanan küreselleşme son yıllarda büyük ivme kazanmıştır. Küreselleşmeyi hızlandıran en önemli faktör ise teknolojinin olağanüstü gelişimidir. Teknoloji, ticaret yöntemlerinin değişmesine ve hızlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu olağanüstü değişime kuruluşların ayak uydurması kolay olmamaktadır. Birçok kuruluş bu ortamda rekabet edebilmek için iş yapış biçimlerini yeniden yapılandırmakta ve kurumsallaşma yolunda adımlar atmaktadır. Bu konuda istekli olan kuruluşların ilk tercihi etkin bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kurmak olmaktadır. ISO 9001 KYS standardı bu konuda temel ihtiyacı karışılacak durumdadır. Yıllardır birçok kuruluş ve sektörde uygulanıyor olması ve uygulamalar sonucunda kendini sürekli yenilemesi sürekli gündemde kalmasını sağlamaktadır.

İlk olarak 1987 yılında yayınlanan ISO 9001 standardı sırasıyla 1994, 2000, 2008 ve son olarak 2015 yılında revizyona uğramıştır.

Neden ISO 9001?

 • Bütün dünyada kalitenin ortak dilidir
 • Diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur.
 • Müşteri beklentilerini doğru belirleyip karşılanmasını sağlar.
 • Ürün/hizmet kalitesinin sürekliliğin, sağlar
 • Sürekli iyileştirme kültürünün yerleşmesini sağlar.
 • Kalitesizlik maliyetlerinin düşürür.
 • Çalışanların yönetimde daha etkin rol almasını sağlar.
 • Çalışanların iyileştirme çalışmalarına katılmalarını sağlar.
 • Kuruluşun doküman ve kayıtlarının etkin kontrolünü sağlar
 • Kurum içinde ortak bir dil yaratarak iletişimi güçlendirir ve iletişim kaynaklı kayıpları en aza indirir/yok der.
 • Kuruluşun daha iyi yönetilmesini sağlar.
 • Kuruluşun rekabet gücünü arttırır. 

Kalite Yönetim Prensipleri

Kuruluşun rekabet günü arttırmak ve başarısını sürdürmek için sistematik ve şeffaf bir şekilde yönetmek gerekmektedir. Süreçlerin performanslarının sürekli ölçülmesi ve iyileştirilmesine dayalı bir yönetim sistemi tasarlamak, uygulamak ve sürdürmek başarılı bir yönetimin en temel görevidir.

Bu bağlamda oluşturulan ve yaygın olarak kullanılan ISO 9001 Kalite Yönetim standardının oluşturulmasında ve uygulanmasında şu prensipler dikkate alınmıştır.

 1. Müşteri Odaklılık:Kalite Yönetim Sisteminin temel önceliği müşterinin mevcut ve gelecekteki beklentisini anlamak, karşılamak, hatta bu beklentilerinde ötesine geçerek memnuniyeti sağlamaktır.
 2. Liderlik:Her seviyedeki liderler tüm çalışanları kuruluşun hedefleri çevresinde birleştirir ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sağlarlar.
 3. Çalışanların katılımı: Kuruluşun tüm seviyelerindeki çalışanların yetkin ve işleriyle ilgili yetkilendirilmesini sağlayarak çalışmalara etkin katılımlarını sağlamaktır.
 4. Süreç Yaklaşımı:Organizasyonu etkin yönetmek için kuruluş içinde birbiriyle ilintili süreçleri anlamaktır. Bu kapsamsa kritik süreçlerdeki fırsatları belirleyerek iyileştirmeler sağlamak ve riskleri belirleyerek olası tehlikeleri en aza indirerek kuruluşu etkin yönetmek süreç yaklaşımını temelini oluşturmaktadır.
 5. İyileştirme: Başarılı organizasyonlar sürekli iyileştirmeye odaklanır. Süreçlerin performansı, organizasyonun yetenekleri ve müşterinin memnuniyeti, sürekli iyileştirme kültürünün yerleşmesi ile mümkün olmaktadır.
 6. Kanıta dayalı karar verme:Kuruluş belirlenmiş noktalardan veri toplamalı, topladığı verileri analiz etmeli ve analiz sonucunda elde ettiği bilgi ile kararlar vermelidir.
 7. İlişki yönetimi: Kuruluş başarılı olmak ve bu başarıyı sürdürmek için ilgili taraflarla olan ilişkilerini etkin olarak yönetmelidir.

birlikte çalışalım!

Şirketinizi daha ileri taşımak için
deneyimlerimizden yararlanın
uzmanlarımızdan eğitim alın