enerji_yonetim

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Danışmanlığı

Enerji Yönetim Sistemi, enerji kaynaklarının verimli şekilde kullanılması konusunda etkin bir yönetim ile bir kültür oluşmasını, enerji verimliliği projelerinin sistematik olarak ele alınıp yönetilmesini ve çok düşük, hatta “0” yatırım maliyetleri ile enerji verimliliği sonuçlarının elde edilmesini sağlayan; elde edilen sonuçların somut ve ölçülebilir nitelikte olduğu ve “sürekli iyileştirme” temeline dayanan bir sistemdir.

ISO 50001 Standardı, diğer yönetim sistemlerine benzer şekilde Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsü temelinde Enerji Yönetim Sisteminin en iyi şekilde planlanması ve kurulması, etkin bir şekilde uygulanması, operasyonel kontrol ile takip edilmesi ve izlenmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda alınacak önlemler ve yapılacak düzeltmeler ile sistem ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesi için şartları tanımlar.

Enerji Yönetim Sistemi Kimler İçin Uygundur?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi büyüklüğü, sektörü ve coğrafi konumu ne olursa olsun, tüm kamu ve özel kurumlar ile kuruluşlar için uygundur. Üretim veya hizmet süreçlerinde enerji tüketen ve sera gazı emisyonuna neden olan tüm kurumlar, kuruluşlar, binalar ve işletmeler Enerji Yönetim Sistemini uygulayabilir ve belge alabilir.

Bununla birlikte Enerji Verimliliği Kanununa göre belirli bir eşik değer üzerinde enerji tüketimi olan binalar ve sanayi işletmelerinin uyması gereken bazı yükümlülükler bulunduğundan ve bir takım hibe ve kredi desteklerinden yararlanabilmeleri söz konusu olduğundan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi söz konusu kuruluşlar için vazgeçilmez bir sistemdir.

birlikte çalışalım!

Şirketinizi daha ileri taşımak için
deneyimlerimizden yararlanın
uzmanlarımızdan eğitim alın