is_guvenlik

ISO 45001 – 2018 Danışmanlığı

Uluslararası çalışma örgütü (ILO)’nün 2017 yılı verilerine göre 2.78 milyon ölümcül kaza meydana gelmektedir. Her yıl yaklaşık 7700 kişi iş kazalarından dolayı hayatını kaybetmektedir. Bunun yanında yaklaşık 374 milyon hafif yaralanma ile sonuçlanan kaza veya hastalık meydana gelmektedir. Bu rakamlar, işlerini yaparken birçok insanın tehlike altında olduğunu hatta hayatlarını kaybetttiklerini göstermektedir.

Bu yapıyı değiştirmenin/iyileştirmenin en etkili yolu İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının bir sistem dahilinde yapılmasıdır. Daha önceleri OHSAS 18001 olarak uygulanan bu yapı ISO 45001 standardı olarak yeniden yapılandırılmıştır. Yeni yapı İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının kalite (ISO 9001) ve çevre (ISO 14001) gibi diğer yönetim sistemlerine entegrasyonunu da kolaylaştırmaktadır.

Neden ISO 45001?

• İş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamalarının sistematik olarak iyileşmesini sağlar,
• Çalışanların İSG uygulamalarına daha etkin katılımını sağlar,
• İş lazalaraının azaltılmasını sağlar,
• Ramak kalaların daha etkin kayıt altına alınmasını ve düzeltici faaliyet yaopılmasını sağlar,
• İş gücü kayıplarını azaltır,
• Acil durumlara (yangın, sel, su baskınuı, sabotaj, deprem vb.) karşı hazırlıklı olunmasını sağlar
• Yasal mevuzat uyumun takibini ve kuruluşa uyarlanmasını sağlar.
• Tehlikelerin erken farkeedilmesini ve düzeltici faaliyet yapılmasını sağlar
• Risk değerlendirmesi ile muhtemel kazaların önceden öngörülmesini sağlar,
• Kuruluşun etkin bir İSG politikası oluşturmasını sağlar,
• Kuruluğunun imajının artamsını sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bazı tanımlar

Yaralanma ve/veya sağlık bozulmaları: Bir kişinin fiziksel, zihinsel veya ruhsal durumu üzerinde olumsuz etkisi
Tehlike: yaralanma ve / veya sağlık bozulmalarına yol açabilecek bir kaynak
İSG riski: Işle ilgili tehlikeli bir olayın olma olasılığı ile olayın (etkisinin) neden olduğu yaralanma ve/veya sağlık bozulmasının şiddetinin birleşimidir.
İSG fırsatları: İSG performansının iyileşmesine yol açabilecek durum veya koşullar
İSG performansı: Performans, işçilerin yaralanması ve/veya sağlık bozulmalarının önlenmesi ile sağlıklı ve güvenli işyerlerinin (3.6)sağlanmasının etkinliği ile ilgilidir.
Olay: işten kaynaklanan, yaralanma ve/veya sağlık bozulmaları (3.18) ile sonuçlanabilecek veya sonuçlanmayacak olaylardır.

birlikte çalışalım!

Şirketinizi daha ileri taşımak için
deneyimlerimizden yararlanın
uzmanlarımızdan eğitim alın